Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SẮC ĐỘNG LỰC HỌC LƯỢNG TỬ

một mô hình lí thuyết trường lượng tử, mô tả tương tác mạnh giữa các hạt quac theo cách tương tự như điện động lực học lượng tử mô tả tương tác điện từ giữa các hạt lepton mang điện. Tương tác mạnh giữa các quac được thực hiện qua các trung gian là gluon, tương tự như các lepton trao đổi các photon; khác với photon, các gluon tương tác với nhau, do đó dẫn đến sự tăng cường độ tương tác giữa các quac và gluon khi chúng đi ra xa nhau. Người ta cho rằng chính vì tính chất đó mà lực hạt nhân chỉ có tầm ngắn và quac với gluon không thể tồn tại tự do trong thiên nhiên. Danh từ “sắc động lực” xuất phát từ đặc trưng của các hạt quac với lượng tử số gọi là “màu” (đỏ, lam, vàng). Xt. Quac.