Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SAO NAM TÀO

 tên cổ chỉ chòm Nam Thập Tự (Crux) ở phương Nam bầu trời. Xt. Nam Thập Tự.