Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NENXTƠ (ĐỊNH LÍ NHIỆT)

 x. Nguyên lí III của nhiệt động học.