Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NĂNG LƯỢNG KÍCH HOẠT

 năng lượng cần thiết để kích thích các hệ nguyên tử, phân tử, thực hiện một quá trình nhất định nào đó, vd. năng lượng cần thiết để kích thích sự phát quang, ion hoá, vv.

Năng lượng kích hoạt
ε - năng lượng kích hoạt; photon năng lượng ε có thể
giải phóng điện tử e khỏi mức năng lượng -
ε