Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NĂNG LƯỢNG HẤP DẪN

  thế năng của các vật do tương tác hấp dẫn giữa chúng tạo ra; khái niệm được sử dụng trong thiên văn vật lí.