Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NĂM ÁNH SÁNG


đơn vị đo khoảng cách giữa các sao, bằng quãng đường ánh sáng đi trong một năm, nghĩa là bằng 9,46.1015 m.