Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHÂN MÃ CUNG THỦ

(L. Sagittarius, cg. Cung Thủ, vì sagitta nghĩa là mũi tên), chòm sao Hoàng Đạo, kí hiệu Sgr. Các ngôi sao sáng nhất: e- và s- Sgr tương ứng với cấp sao 1,95 và 2,14. Tâm Thiên hà của chúng ta nằm trên phương của chòm này. Trong nó có tinh vân cầu M55, có nguồn bức xạ vô tuyến và hồng ngoại Sgr A. Ở Việt Nam khoảng tháng 7, NMCT mọc từ đầu hôm và gần sáng thì lặn; lùi về phía trước (hoặc sau) tháng 7, giờ mọc sẽ muộn (hoặc sớm) hơn. Hình chòm sao giống con ngựa đầu người cầm cung nên có tên như trên, gọi là NMCT (cung thủ) để phân biệt với chòm sao Nhân mã (Centaurus) cũng có hình con ngựa đầu người (nhưng không có cung).


Nhân Mã Cung Thủ
1. Chòm sao Nhân Mã Cung Thủ (Sagittarius)
2. Chòm sao Vương Miện Nam (Corona Austrina)