Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NỬA ĐÊM

thời điểm Mặt Trời đi qua kinh tuyến trời dưới mặt phẳng chân trời. Theo giờ Mặt Trời, lúc 0 giờ là NĐ.