Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ỐNG DÂY TỰ CẢM

(cg. cuộn tự cảm), ống dây dẫn điện nhiều vòng, được cách điện, có độ tự cảm cao, điện dung nhỏ, điện trở thuần nhỏ. Được sử dụng làm một trong những phần tử cơ bản của các bộ lọc, mạch dao động, bộ tích luỹ năng lượng điện, nguồn phát từ trường, vv. Cần chú ý hiện tượng có hại: xuất hiện dòng điện lớn khi đóng ngắt điện do tự cảm. Khi có lõi sắt gọi là cuộn cảm.