Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NUCLON

(A. nuclon), tên gọi chung cho protonnơtron, những hạt cơ bản cấu thành hạt nhân nguyên tử.