Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NUCLIT

chỉ những hạt nhân nguyên tử có số proton và số nơtron xác định. Các nguyên tử có N khác nhau là do: hoặc có số nuclon khác nhau, hoặc do có cùng số nuclon nhưng tỉ số giữa số proton và số nơtron khác nhau.