Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUẦNG SÁNG

(), các vòng, các cung, các dải và vệt sáng có màu quan sát được xung quanh hoặc ở gần đĩa Mặt Trời và Mặt Trăng. QS do ánh sáng phản xạ và tán xạ trên các tinh thể băng trong không khí gây ra.