Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUANG LỘ

độ dài lộ trình mà một tia sáng với bước sóng xác định truyền từ điểm A tới điểm B trong môi trường.