Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUANG HÌNH HỌC

ngành của quang học nghiên cứu các định luật truyền tia sáng trong môi trường trong suốt, cũng như các điều kiện để thu nhận ảnh. QHH dựa trên các định luật thực nghiệm:

1) Định luật truyền thẳng của ánh sáng: trong môi trường trong suốt đồng nhất, ánh sáng truyền theo đường thẳng. Tia sáng là đường mà dọc theo đó năng lượng sáng được truyền đi.

2) Định luật khúc xạ: sự đổi phương truyền khi tia sáng đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường có chiết suất khác nhau.

3) Định luật phản xạ: sự đổi phương truyền khi tia sáng rọi vào mặt phản xạ (gương).

4) Định luật về sự lan truyền độc lập của các tia sáng: các tia sáng lan truyền độc lập, không ảnh hưởng đến nhau.

Các định luật QHH chỉ là gần đúng, khi mà các hiện tượng thể hiện bản chất sóng của ánh sáng như giao thoa, nhiễu xạ, phân cực, là không đáng kể. Các định luật của QHH được dùng để tính các hệ quang của hiển vi, kính viễn vọng, máy quang phổ, máy chiếu hình, máy ảnh, máy quay phim, vv.