Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUÁN TÍNH

tính chất giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều của mọi vật thể khi không có lực tác dụng lên chúng. Đó là tính chống lại các thay đổi trong trạng thái chuyển động của vật thể (cg. tính ì). Từ các định luật Niutơn [Niutơn (các định luật)] có thể thấy khối lượng m đặc trưng cho QT của các vật.