Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUY TẮC BÀN TAY PHẢI

quy tắc xác định chiều dòng điện cảm ứng trong một dây dẫn chuyển động trong một từ trường. Nếu đặt bàn tay phải, sao cho đường sức của từ trường có hướng chui vào lòng bàn tay, còn ngón tay cái duỗi ra theo chiều chuyển động của dây dẫn, thì bốn ngón tay kia trỏ chiều của dòng cảm ứng.

 Quy tắc bàn tay phải