Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẬT ĐỘ QUANG HỌC

đại lượng đặc trưng cho một môi trường quang học, dùng để xác định độ không trong suốt của nó. Được đo bằng lôgarit thập phân của tỉ số quang thông F0 tới bề mặt lớp vật chất với quang thông truyền qua F (một phần F0 mất đi do bị hấp thụ và tán xạ): D = , trong đó  là hệ số truyền qua. D tăng cùng với khoảng truyền qua của ánh sáng.