Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẤT SÓNG

hiện tượng suy giảm cường độ trường của sóng vô tuyến tại điểm thu do những thay đổi ngẫu nhiên của các thông số điện từ trong khí quyển. MS còn có thể do giao thoa sóng vô tuyến của các luồng truyền sóng khác nhau tại điểm thu. MS xuất hiện không đều, phụ thuộc vào giờ trong ngày, mùa trong năm và vị trí địa lí.