Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÁY SO

máy đo bằng cách so sánh đại lượng cần đo với chuẩn. Vd. máy so độ dài, cân chính xác, MS màu để xác định nồng độ chất, vv. MS được dùng để kiểm tra độ dài các thước, khối lượng các quả cân, đo cường độ điện từ trường của các nguồn phát, vv. Có nhiều loại MS, dựa trên các nguyên lí khác nhau.