Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MANHETON

(A. magneton), đơn vị đo mômen từ của các hạt vi mô được dùng trong vật lí nguyên tửvật lí hạt nhân. Khi đo mômen từ của điện tử, nguyên tử, phân tử, thường dùng đơn vị M Bo kí hiệu là μB, có giá trị bằng 9,27.10-24 J/T (jun/tesla). Khi đo mômen từ của các nuclon (proton, nơtron) và hạt nhân nguyên tử, thường dùng đơn vị là M hạt nhân kí hiệu là μhn, có giá trị bằng 5,05.10-27 J/T.