Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÀNG MỎNG TỪ

lớp kim loại, hợp kim, oxit đa hoặc đơn tinh thể mỏng (0,01 - 10 μm) có các tính chất từ. Được tạo ra bằng cách bốc bay trong chân không, phún xạ catôt hoặc lắng đọng điện phân kim loại trên đế; màng các oxit được tạo bằng phản ứng hoá học. Được dùng để tạo các máy đo trong nghiên cứu thực nghiệm, trong các bộ nhớ, vv.