Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIỜ MẶT TRỜI

thời gian được xác định bằng cách đo góc giờ theo chuyển động của Mặt Trời, lấy gốc là thời điểm Mặt Trời đi qua kinh tuyến trên (thời điểm chính trưa). Phân biệt GMT thực (xác định theo Mặt Trời thực) và GMT trung bình (xác định theo Mặt Trời trung bình).