Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIÓ GIẬT

những đợt gió mạnh được tăng cường đột xuất trong một khoảng thời gian ngắn (hàng phút và hàng chục phút). Mức tăng có thể lên tới 30 - 70 m/s với sự thay đổi hướng gió. GG thường xảy ra trong cơn dông, bão.