Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÔMEN LỰC

đại lượng đặc trưng cho tác dụng của lực làm biến đổi chuyển động quay của vật khi nó tác dụng lên vật rắn. Phân biệt:

1) ML đối với tâm (điểm) O (h.a) là đại lượng vectơ.  cho bởi công thức là vectơ nối từ tâm O tới điểm đặt của lực   khi đường tác dụng của lực đi qua điểm O.

 2) ML đối với trục OO là đại lượng đại số bằng hình chiếu trên trục đó của ML đối với một điểm O bất kì nằm trên trục OO.