Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MILI

(A. mili), tiếp đầu ngữ ghép với tên đơn vị để chỉ ước thập phân bằng 10-3, kí hiệu m; vd. mg = 10-3g. Xt. Đơn vị ước.