Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MIỄN DỊCH ĐỒNG LOÀI

hiện tượng đáp ứng miễn dịch (xuất hiện các kháng thể) khi đưa vào cơ thể sống một kháng nguyên cùng loài nhưng khác gen, vd. người Rhesus âm (Rh-) được truyền loại máu Rhesus dương (Rh+) hay thai nhi Rh+ của người mẹ Rh-, người đó có thể sản xuất ra kháng thể làm ngưng kết các hồng cầu Rh+. MDĐL là nguyên nhân của các tai biến truyền máu khác nhóm và bệnh tan máu ở trẻ sơ sinh.