Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LỰC QUÁN TÍNH

lực phải đặt thêm vào chất điểm khi hệ quy chiếu được dùng không phải là hệ quy chiếu quán tính. Lực có độ lớn bằng tích giữa khối lượng m của chất điểm với độ lớn của gia tốc và hướng ngược chiều với với gia tốc. trong đó là lực quán tính, m là khối lượng và là gia tốc (kéo theo, côriôlit) của chất điểm