Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LAMBƠ U. Ơ.

(Willis Eugène Lamb; sinh 1913), nhà vật lí Hoa Kì đã xác định được bằng thực nghiệm độ chuyển dịch rất nhỏ của các mức năng lượng của electron trong nguyên tử hiđro so với lí thuyết. Độ chuyển dịch này được gọi là dịch chuyển Lambơ có nguyên nhân từ nhiều hiệu ứng tinh tế mà lí thuyết trước đó không xét đến. Giải thưởng Nôben về vật lí (1955).