Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LỊCH VỊ TRÍ

những bảng tra cứu cho phép xác định vị trí các thiên thể (các sao, hành tinh, vệ tinh, sao chổi, vệ tinh nhân tạo, tàu vũ trụ, vv.) ở một thời điểm nào đó. Toạ độ các thiên thể và những đại lượng thiên văn biến đổi khác được tính toán sẵn trong LVT dựa trên lí thuyết chuyển động của các thiên thể và được sử dụng trong việc quan sát thiên văn.