Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
FRÔNG NÓNG

     frông di chuyển về phía khối khí lạnh. Không khí nóng chủ động trườn lên mặt không khí lạnh. FN thường gây thời tiết sương mùmưa phùn. Ở Việt Nam chưa thấy loại frông này.