Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
FRANKƠ I. M.

(Il'ja Mikhailovich Frank; 1908 - 90), nhà vật lí Liên Xô, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1968). Một trong ba tác giả lí thuyết bức xạ Chêrenkôp - Vavilôp. Nghiên cứu vật lí nơtron về lí thuyết và thực nghiệm. Giải thưởng Nôben về vật lí (1958) cùng với Tam (I. E. Tamm) và Chêrenkôp (P. A. Cherenkov).