Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
FECMI E.

    (Enrico Fermi; 1901 - 54), nhà vật lí Italia, từ 1938 ở Hoa Kì. Một trong những người sáng lập vật lí hạt nhân và vật lí nơtron. Xây dựng lí thuyết thống kê lượng tử Fecmi - Đirăc (1925), lí thuyết phân rã bêta (1934). Cùng với các cộng tác viên phát hiện ra phóng xạ nhân tạo nhờ nơtron, sự làm chậm nơtron trong vật chất (1934). Xây dựng lò phản ứng hạt nhân đầu tiên và thực hiện đầu tiên phản ứng dây chuyền phân chia hạt nhân (2.12.1942). Giải thưởng Nôben về vật lí (1938).