Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ECGÔĐA

    giả thuyết theo đó các hệ thống nhiệt động học có tính chất là giá trị của một đại lượng vĩ mô của hệ thống lấy trung bình theo thời gian cũng bằng giá trị lấy trung bình theo tập hợp các trạng thái có cùng năng lượng tương ứng. Do Bônxơman (L. E. Boltzmann) đưa ra (xt. Bônxơman L.).