Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HUYGHEN C.

(Christiaan Huygens; 1629 - 95), nhà vật lí học, toán học, thiên văn học Hà Lan, phát minh ra đồng hồ con lắc và xây dựng lí thuyết về nó (1657), xác lập các định luật dao động của con lắc vật lí, đặt cơ sở cho lí thuyết va chạm. Xây dựng lí thuyết sóng ánh sáng (1678 - 90), giải thích tính lưỡng chiết. Cùng với Huc (Hooke), xác lập các điểm chuẩn của nhiệt kế. Sáng chế loại thị kính Huyghen, hoàn thiện kính thiên văn, phát hiện ra vành sao Thổ và vệ tinh Titan của nó. Tác giả của một trong các công trình đầu tiên về lí thuyết xác suất (1657).

Huyghen C.