Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỘP CỘNG HƯỞNG

hệ thống dao động với tính chất cộng hưởng nổi bật. Vd. HCH của dây đàn là hộp đàn, HCH của những dao động điện từ là các hốc giới hạn bằng những thanh dẫn điện, các hệ thống gương, vd. ống dẫn sóng, hệ gương laze, vv.