Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM

sự xuất hiện suất điện động cảm ứng trong mạch khi dòng điện chạy trong đó biến thiên, nhằm chống lại sự biến thiên ấy. Giá trị tuyệt đối của suất điện động tự cảm tỉ lệ với tốc độ biến thiên của dòng điện trong mạch. Hệ số tỉ lệ đó gọi là độ tự cảm. HTTC làm xuất hiện dòng điện lớn khi đóng ngắt mạch điện, có thể gây hại.