Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KÍNH THIÊN VĂN VÔ TUYẾN

thiết bị để thu và ghi nhận bức xạ vô tuyến từ các nguồn vũ trụ. KTVVT có thể dùng để nghiên cứu cường độ bức xạ, phổ bức xạ, mật độ bức xạ, độ phân cực và xác định toạ độ nguồn bức xạ vô tuyến trên bầu trời. KTVVT gồm có anten định hướng và bức xạ kế. KTVVT có từ hai anten trở lên, hoạt động như một hệ thống duy nhất, được gọi là giao thoa kế vô tuyến.