Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KILÔGAM LỰC MÉT

(kí hiệu: kG.m), đơn vị công và năng lượng của hệ đơn vị cũ MkGS (mét - kilôgam lực - giây), 1kG.m = 9,80655 J.