Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHỐI TÂM của vật thể (hệ các chất điểm)

(cg. quán tâm), điểm đặc trưng cho sự phân bố khối lượng trong vật thể hoặc một hệ cơ học. Khi vật thể chuyển động thì KT chuyển động như một chất điểm có khối lượng bằng khối lượng của vật, với tất cả các lực tác dụng lên vật thể đó đặt vào KT. Khái niệm KT rộng hơn khái niệm trọng tâm vì trọng tâm ứng với KT của vật rắn đặt trong trọng trường đều; trong tình trạng không trọng lượng, mặc dù không còn trọng tâm nữa nhưng vẫn còn KT.