Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHỐI LƯỢNG RIÊNG

(cg. mật độ khối), khối lượng của một đơn vị thể tích của một chất, là đại lượng nghịch đảo của thể tích riêng. Đơn vị SI là kg/m3. Tỉ số KLR của hai chất gọi là tỉ khối (thường tỉ khối của các chất được xác định so với KLR của nước tinh khiết ở áp suất 1 at và ở nhiệt độ 4oC).