Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHÍ TƯỢNG HỌC

ngành khoa học nghiên cứu cấu tạo, tính chất khí quyển và các hiện tượng xảy ra trong đó, trong mối quan hệ tương tác với mặt đất, dưới ảnh hưởng của các yếu tố từ ngoài vũ trụ, nhất là từ Mặt Trời. Một ngành lớn của KTH là khí hậu học. Hiện nay, còn có môn khí tượng tầng cao, nghiên cứu các quá trình vật lí, hoá học của khí quyển tầng cao. Trong KTH còn có các bộ môn nghiên cứu các quá trình khí quyển khác nhau hoặc bằng cách tiếp cận khác nhau như bức xạ học, khí tượng động lực học, khí tượng synop, quang học khí quyển, điện học khí quyển, khí tượng cao không. Những năm gần đây, người ta thường nói đến khí tượng học vật lí (vật lí khí quyển) với các bộ môn như vật lí lớp sát đất, vật lí lớp biên, vật lí khí quyển tự do, vật lí tầng bình lưu, vv. Có khi người ta còn chia ra KTH lí thuyết và KTH miêu tả. Nhiệm vụ chủ yếu của KTH là dự báo thời tiết trong từng thời kì, cho từng vùng hoặc cho toàn cầu. KTH hình thành vào nửa sau cuả thế kỉ 18.