Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIẠ

đơn vị cũ đo thể tích các lượng hạt nông sản (thóc, gạo, đậu...) ở Miền Nam Việt Nam, tương đương khoảng 35 - 40 lít.