Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIA TỐC GÓC

đại lượng đặc trưng cho sự thay đổi vận tốc góc của vật rắn. Khi vật rắn quay quanh trục cố định mà vận tốc góc của nó biến thiên (tăng hoặc giảm) một lượng Δtrong khoảng thời gian Δt thì gia tốc góc  của vật rắn là . Vectơ GTG đặt trên trục quay, cùng chiều hoặc ngược chiều với vectơ vận tốc góc, tuỳ thuộc vận tốc góc (giá trị) tăng hoặc giảm theo thời gian.