Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GABO Đ.

(Dennis Gabor; 1900 - 79), nhà vật lí và kĩ thuật Anh gốc Hungari. Xây dựng lí thuyết toàn ảnh (holography) và thu được toàn ảnh đầu tiên. Giải thưởng Nôben về vật lí (1971). Xt. Toàn ảnh.