Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ SỐ TRUYỀN QUA VẬT

tỉ số giữa thông lượng bức xạ đi ra khỏi vật với thông lượng bức xạ tới vật, là đại lượng không thứ nguyên, thường kí hiệu T. HSTQV phụ thuộc vào góc tới trên vật, thành phần phổ, độ phân cực của bức xạ tới và quãng đường chùm bức xạ truyền qua vật.