Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ SỐ TẮT DẦN

đại lượng đặc trưng cho tốc độ tắt dần của dao động. Trong hệ tuyến tính một bậc tự do, dao động tắt dần thay đổi theo quy luật s = A0e-βt cosωt, trong đó β là HSTD liên hệ với độ suy giảm θ bởi công thức β = θ/T; T là chu kì dao động: