Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ SỐ NHIỆT ĐIỆN TRỞ

điện trở R của một dây dẫn biến thiên tuyến tính với nhiệt độ t: R = R0 (1 + αt). Trong đó R0 là điện trở ở 0oC; α là HSNĐT. Đối với kim loạihợp kim a > 0 nghĩa là điện trở tăng cùng với nhiệt độ. Các chất bán dẫn, điện phân có α < 0.="">