Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ DAO ĐỘNG

hệ mà khi bị tác động lệch khỏi trạng thái cân bằng sẽ sinh ra những dao động riêng. Phân biệt ba loại HDĐ: 1) HDĐ bảo toàn (những hệ lí tưởng): năng lượng của dao động không bị tiêu hao. 2) HDĐ tiêu tán: dao động sinh ra sẽ tắt dần do năng lượng bị tiêu hao. 3) HDĐ duy trì (hệ tự dao động): năng lượng của dao động tuy có bị mất mát nhưng được bổ sung từ một nguồn ngoài nên dao động được duy trì. Nếu nguồn này nằm trong hệ thì ta có hệ tự dao động. Con lắc, khung dao động là những HDĐ tiêu tán, con lắc kèm theo bộ máy đồng hồ, khung dao động kèm theo mạch có nguồn điện là những HDĐ duy trì. HDĐ còn được đặc trưng bằng số bậc tự do của nó.