Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOÀNG HÔN

khoảng thời gian chuyển tiếp từ lúc bắt đầu tắt ánh sáng ban ngày sang lúc bắt đầu bóng tối ban đêm. Độ dài của HH thường được xác định là khoảng thời gian từ lúc Mặt Trời lặn đến lúc phải dùng ánh sáng nhân tạo, và độ dài này phụ thuộc vào vĩ độ địa lí, càng gần xích đạo càng ngắn. Phân biệt ba loại: HH dân dụng - kết thúc khi Mặt Trời ở dưới đường chân trời 6o; HH hàng hải: 12o; và HH thiên văn: 18o.