Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOA GIÓ

đồ thị biểu diễn sự phân bố tần suất xuất hiện theo các hướng của gió, vận tốc gió trung bình, cực đại, trung bình theo các tháng, các mùa và năm theo các góc hướng (thường là 8 hướng) tại một địa điểm hay từng vùng nhất định. HG được sử dụng phổ biến trong thiết kế quy hoạch đô thị cũng như thiết kế từng công trình, tổng thể công trình. HG có giản đồ hình tương tự bông hoa.